Alcohol Sprays

Ethanol Information

70% IPA Spray Solution

Blitz RNase Removal Spray

Carbo-Spray Field Test Solution

Ethanol Spray (20% v/v Ethanol)

Ethanol Spray (70% v/v Absolute Ethanol)

Ethanol Information

70% IPA Spray Solution

Blitz RNase Removal Spray

Carbo-Spray Field Test Solution

Ethanol Spray (20% v/v Ethanol)

Ethanol Spray (70% v/v Absolute Ethanol)